Naše články

Právní povinnost ověření věku kupujícího při prodeji v e-shopu, aneb jak snadno vyřešit takovýto problém. 

Provozujete e-shop, plníte řádně povinnost ověřovat věk kupujícího při prodeji určených výrobků, hledáte způsob jak tuto povinnost bezpečně a bez zbytečné administrativní zátěže splnit nebo si ji ulehčit, chcete se vyhnout případným pokutám za neplnění této povinnosti, chcete si udržet renomé spolehlivého a profesionálního prodejce? Pak věnujte...

číst více

Společenská škodlivost a ultima ratio v trestním právu

V předchozím článku z oblasti trestního práva jsme se mimo jiné zabývali definicí a znaky trestného činu. Jedním ze znaků trestného činu musí být i jeho společenská škodlivost. Nedostatek společenské škodlivosti má pak následně svůj obraz v zásadě ultima ratio. Výše uvedené principy v následujícím krátkém článku vysvětlíme a uvedeme konkrétní...

číst více

Změny trestního zákoníku – vyšší hranice škody a její důsledky.

Ke dni 1.10.2020 vstoupila v účinnost novela trestního zákoníku, která přináší několik významných změn. Každý obviněný by si měl v současné době prověřit  zda se ho novelizace nedotkla v jeho prospěch. Zejména by si každý měl odpovědět na následující otázky. Jak se novelizace dotkne zániku trestnosti, co možné zmírnění trestní kvalifikace? Jak se...

číst více

Vybrané otázky týkající se nájmu bytu – smluvní pokuta, podnájem části bytu

Nájem bytu je jedním z nejčastěji užívaných smluvních typů. V advokátní praxi se opakovaně setkáváme s klienty, kteří potřebují buď připravit nájemní smlouvu, případně konzultovat její úpravu, či na základě nájemní smlouvy vymáhat práva a povinnosti vůči svým klientům - nájemníkům.  Uvedené téma se stalo o to aktuálnější, když...

číst více

Nutná obrana a její limity

Úvod Nutná obrana je v rámci obhajoby klientů často zmiňovaný a v praxi používaný institut trestního práva. Znalost problematiky nutné obrany může být důležitá pro každého člověka, který se dostane do krizové situace. Může se jednat o konflikt na ulici, překvapení zloděje uprostřed vloupání, jako i ochrana třetí osoby, která se dostala...

číst více

Kdo (ne)vydělá na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitostí bude zrušena, alespoň tak to vláda dne 30. dubna oznámila. Vláda se dohodla na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Změny mají nastat také u odpočtů úroků z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen a osvobození od daně z příjmů z prodeje. Novelizace příslušných právních předpisů musí ještě projít...

číst více

Trestný čin a jeho znaky – přečin, zločin, zvlášť závažný zločin

V tomto článku se dozvíte co je to trestný čin a o jejich základním dělení v trestním zákoníku. Článek se dále bude věnovat i tomu z jakého důvody jsou trestné činy v rámci trestního zákoníku takto rozděleny a jaké z toho plynou následky pro obviněné a pro jejich obhájce. DEFINICE A ZNAKY TRESTNÉHO ČINU Trestný čin je...

číst více

Komunikace na dálku, advokátní tajemství a naše řešení

Úvod Jestli nám něco současná krize ukázala, byl to rozvoj komunikace. Firmy i jednotlivci se učí komunikovat na dálku, nejčastěji formou tzv. video hovorů. Ukazuje se, že to skutečně jde. Firmy, které předtím vůbec vzdálenou komunikaci nepoužívaly, jsou nyní online a to během velmi krátké doby (ostatně nic jiného jim ani nezbylo). Pojďme se ale...

číst více