Odměna

Odměna za poskytování právních služeb, vč. odměny za služby videoprávník

 

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je obvykle stanovena na základě individuální dohody s klientem, a to s ohledem na časovou a právní náročnost případu.

Časová odměna je určena podle časových jednotek a vychází z množství času, který  advokát stráví při poskytování dané právní služby. Nejčastěji se jedná o tzv. hodinovou sazbu, kdy celková cena za právní službu je dána násobkem počtu hodin (času věnovanému právní službě) s hodinovou sazbou.

Úkonová odměna  je stanovena za jednotlivé úkony právní služby specifikované vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Celková cena za právní službu je dána násobkem počtů úkonů právní služby a sazby odměny. 

Fixní odměna je odměna sjednaná v pevné výši za konkrétní úkon právní služby či služeb, obvykle při jednorázovém poskytnutí právní služby.

Paušální odměna je určena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech či za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou nebo za určité časové období. 

Podílová odměna (Success fee) je stanovena  podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci či sporu a to v závislosti na výsledku věci nebo sporu, a to pouze v případě úspěchu.

Vedle nároku na odměnu má advokát také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, hovorné, poštovné, kurýrní služby, náklady na znalecké posudky a odborná vyjádření, fotokopie, atd.) a na náhradu za promeškaný čas při vyřizování úkonu právní služby. Výše je stanovena buď na základě dohody s klientem, při absenci této dohody právním předpisem (zejména pak advokátním tarifem), nebo rozhodnutím soudu či jiného orgánu státní správy.

Speciální nabídka pro službu Videoprávník.

Pro nové klienty poskytujeme prvních 10 min. konzultace zdarma. Při této konzultaci se seznámíme s vaším právním dotazem a aktuálním stavem věci. Na základě této prvotní konzultace se dohodneme na dalším postupu a podmínkách naší spolupráce. Nevzejde-li z této první konzultace dohoda o poskytování právní služby, nebude zájemci po videokonzulzaci  pomocí služby videoprávník účtována žádná částka.  Pro prvotní konzultaci je třeba se zaregistrovat do naší služby (registrace je zdarma) a poptat videokonzultaci prostřednictvím služby videoprávník (do poznámky uvést “nezávazný dotaz”).

Mimosmluvní odměna

V případech, kdy není dohodnuta odměna smluvní, řídí se odměna advokátním tarifem, přičemž se určuje z tzv. tarifní hodnoty (hodnoty zastupované věci). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů v dané věci.

V případě dotazů ohledně nákladů na právní služby nás neváhejte kontaktovat.