Provozujete e-shop, plníte řádně povinnost ověřovat věk kupujícího při prodeji určených výrobků, hledáte způsob jak tuto povinnost bezpečně a bez zbytečné administrativní zátěže splnit nebo si ji ulehčit, chcete se vyhnout případným pokutám za neplnění této povinnosti, chcete si udržet renomé spolehlivého a profesionálního prodejce? Pak věnujte pozornost následujícím řádkům.

My, advokáti z JFK Legal, bychom se rádi v tomto článku věnovali problematice ověřování věku při prodeji výrobků na dálku. Zásadní otázkou je, zda při prodeji dodržuje váš e-shop právní předpisy při ověřování věku, resp. jak lze tuto problematiku spolehlivě vyřešit. Jelikož se na nás v této souvislosti obrací stále více klientů, máme zkušenosti, na základě kterých můžeme nabídnout pomoc i vám.

Jaká je tedy situace, co vyžadují právní předpisy? Právní předpisy určují prodejci na dálku řadu povinností. Jednou z nejzásadnějších je ověření věku kupujícího při prodeji zboží a výrobků, na kterých má stát z hlediska věkové skupiny zákazníků zásadní zájem. Prodejce je povinen zejména v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let. Je časté, že věk spotřebitele není v okamžiku prodeje ověřován (případně nebývá ověřen spolehlivě a řádně, jak vyžadují právní předpisy), nebývá rovněž splněna povinnost oznámit údaje o systému identifikace věku Ministerstvu zdravotnictví, nedostatečně je ověřováno, že zakoupené výrobky nejsou předávány do rukou nezletilým osobám apod.

Příkladem zboží, u kterého je stanovena povinnost prodejce ověřovat věk jsou tabákové výrobky, alkohol, pyrotechnika ale i sexuální pomůcky apod. Konkrétně např. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek stanoví striktně, že prodejce musí být vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele při prodeji zboží.

Častou námitkou e-shopu je odkaz na to, že není k dispozici dostupný softwarový systém, který by jim plnění právní povinnosti umožnil. Porušení této právní povinností je přitom sankcionováno poměrně citelnou pokutou 50.000 – 500.000,- Kč. Tato námitka však již neplatí. Bezpečné a pohodlné řešení se už e-shopům nabízí. Plnění jejich právní povinnosti prostřednictvím dostupné a snadné webové  funkcionality nic nebrání. Než si takové řešení představíme, advokáti JFK Legal připomenou aktuální praxi v ověřování věku a její problémy.

Z právního pohledu se lze v praxi v podstatě setkat s těmito způsoby ověřování věku kupujícího.

 1. Prodejce vyžaduje zaslat kopii OP emailem. Tento způsob může být dále právně problematický a to zejm. z důvodu dodržení dalších povinností při ochraně osobních údajů, splnění požadavků Nařízení GDPR, zajištění bezpečnosti emailové komunikace apod (a to i při částečně anonymizaci dokladu).
 2. Osobní návštěva a registrace dle osobních dokladů, (nepraktické, nepohodlné a pro potřeby tohoto článku jak může e-shop vyřešit zmíněnou zákonnou povinnost dále mimo náš záběr).
 3. Ověření věku prostřednictvím služby mojeID (administrativně nepřívětivé a složitější než ověření prostřednictvím bankovní identity, malá četnost uživatelů mojeID, celkově se jedná o zatěžující způsob ověření věku, kdy jsou nutné další administrativní kroky).

Další možnosti, které se v praxi vyskytují, už v podstatě víceméně kopírují či obměňují shora uvedené.

Zákon však předvídá hlavně to, aby byl „prodávající  vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. A to v současné době umožňuje především služba Adulto (adulto.cz).  Jde o chytré a snadné řešení kontroly věku kupujícího systémem bankovní identity.

Řešení prostřednictvím služby Adulto je praktické, snadné a již plně dostupné pro každý e-shop.

Prostřednictvím služby Adulto splníte své zákonné povinnosti, eliminujete riziko finančního postihu (realizovaného i pro případ kontrolního nákupu státním orgánem) a usnadníte tím svým klientům nákup vybraného zboží. Tím budete skutečně profesionálním a renomovaným prodejcem plnícím své povinnosti.

Pokud by někdo namítal, že existují i další způsoby, dovolíme si na tomto místě upozornit, že za nedostačující je nutno považovat z právního hlediska mj. tyto způsoby ověření věku:

 • objednávku je možné realizovat pouhým potvrzením objednávky nebo údajů bez jejich ověřování, kdy je před odesláním objednávky zaškrtnuto políčko „Jsem starší 18 let“ nebo je vyplněno datum narození apod.;
 • upozornění prodejce např. v emailové komunikaci, že pokud jste objednali jakýkoliv tabákový výrobek, bylo nutné odsouhlasit věk nad 18 let, a že v opačném případě je potřeba stornovat objednávku;
 • ověření věku kupujícího až v okamžiku převzetí zboží přepravní službou, pokud věk nebyl předem ověřen elektronickým systémem na ověření věku.

Pokud chcete být skutečně profesionálním prodejcem, e-shopem splňujícím zákonné povinnosti, zvolte si systém ověřování věku, který bude bezpečný,  jednoznačný a pohodlný pro vaše zákazníky.

Co tedy nabízí Adulto?   

 • tato služba ověřuje věk Vašich zákazníků pomocí bankovní identity,
 • je bez měsíčních a aktivačních poplatků,
 • její nasazení na váš e-shop je jednoduché,
 • princip služby eliminuje rizika střetu s právní úpravou pro ochranu osobních údajů,
 • ověření probíhá v řádu milisekund.

Ověření věku prostřednictvím Adulto služby systémem bankovní identity je nyní dostupné pro klienty největších českých bank (Air bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční Banka, Moneta a Raiffeisenbank, v blízké době se připojí UniCredit Bank a FioBanka) a stále se rozšiřuje.

Na základě  zkušeností advokátů JFK Legal, po analýze právního stavu a ověření potřeb pro plnění zákonných povinností, vám doporučujeme se se službou Adulto seznámit. V případě, že zjistíte, že vám může tato služba usnadnit plnění právních povinností při prodeji na dálku, nic vám nebrání se přidat do rodiny e-shopů, které už Adulto využívají.     

JUDr. Michal Kellner, LL.M

Advokát JFK Legal

Odborný asistent na Katedře práva

Provozně ekonomické fakulty

České zemědělské univerzity v Praze