JFK Legal/ Znovu se účastníme skvělého projektu ZKUS TO!/ Na programu se studenty byla teoreticko praktická rozprava o právu, návštěva PFUK, účast na soudním jednání, beseda s klientem o propojení práva a podnikání. Děkujeme studentům za jejich zájem o projekt a naši advokátní kancelář. Všem přejeme úspěch při přijímacích zkouškách na VŠ.