Nutná obrana a její limity

Úvod Nutná obrana je v rámci obhajoby klientů často zmiňovaný a v praxi používaný institut trestního práva. Znalost problematiky nutné obrany může být důležitá pro každého člověka, který se dostane do krizové situace. Může se jednat o konflikt na ulici,...