Za Českou zemědělskou univerzitu, Provozně ekonomickou fakultu, zúčastnil jsem se spolu s vedoucí naší katedry JUDr. Ing. Evou Danielou Cvik, Ph.D. et Ph.D. konference Správa daní, pořádané Mgr. Ondřejem Málkem, daňovým poradce, doktorantem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  V rámci konference jsme přispěli vlastním článkem a jeho prezentací. Za téma jsme zvolili i mně z praxe blízké provázání daňového a trestního řízení.  V našem příspěvku “Doměření daně z pohledu správce daně a z pohledu trestního práva, význam, rozdíly a provázanost jednotlivých řízení” jsme mimo jiné poukázali na řadu případů z praxe, jak jsou závěry spráce daně z daňové kontroly hodnoceny orgány činnými v trestním řízení, jak je postupováno po trestním oznámení správce daně, s jakými úkony počítat v řízení trestním, případně jak jim čelit. V rámci naší advokátní praxe a činnosti našich klientů se často setkáváme s hájemím práv daňových subjektů při daňové kontrole. Poskytujeme také obhajobu ve věcech trestních. Na základě těchto zkušeností proto můžeme v JFK Legal poskytnout profesionální poradenství v obou oblastech.  Děkujeme za pozvání na tuto konference, možnost prezentovat naše teoreticko-prakctické poznatky a zkušenosti a diskutovat tuto problematiku s kolegy nejen z advokacie, daňovými poradci, ale také ze státní správy, finančních ředitelství a ministerstev.