Úvod

Jestli nám něco současná krize ukázala, byl to rozvoj komunikace. Firmy i jednotlivci se učí komunikovat na dálku, nejčastěji formou tzv. video hovorů. Ukazuje se, že to skutečně jde. Firmy, které předtím vůbec vzdálenou komunikaci nepoužívaly, jsou nyní online a to během velmi krátké doby (ostatně nic jiného jim ani nezbylo). Pojďme se ale krátce podívat na právní a technické aspekty bezpečnosti takové komunikace a jaké jsme si z toho vzali ponaučení pro další směřování v oblasti poskytování právních služeb a dodržování zásad advokacie jako je advokátní tajemství.

Rizika a povinnosti při komunikaci na dálku, advokátní tajemství

Podle GDPR musíte zajistit bezpečnost odesílaných osobních údajů . Musíte ale také zajistit, aby kdokoli nepovolaný váš e-mail jakkoliv nečetl, nezpřístupnil, neužíval, nerozšiřoval, nekopíroval či nezveřejňoval. Tato povinnost je důležitá zejména, pokud se řeší otázky např. obchodního tajemství, know-how, citlivých údajů, nebo např. advokátní mlčenlivosti. Porušením povinnosti zabezpečit důvěrné údaje můžete poškodit jak sebe, tak obchodního partnera, potažmo klienta. Přenášené informace mohou být pro Vaši firmu natolik zásadní a citlivé, že bezpečnost komunikace je na prvním místě.

Dnes máme několik možností jak komunikovat na dálku. Všichni je známe. Problémem ovšem je, že některé služby (a to zejména ty neplacené, které jsou hojně využívány) buďto zabezpečeny nejsou vůbec, nebo sice nabízejí šifrování komunikace a souborů, ale vyžadují k tomu zvláštní software, jeho pořízení či instalaci, nebo i opatření si šifrovacích klíčů, šifrovaných serverů apod.


Výše uvedená komunikační řešení tedy ke splnění zabezpečení přenosu dat vyžadují vaše další finanční náklady, čas a technickou zdatnost uživatelů, potažmo i eventuální další technické zázemí vaší firmy, a to obvykle na obou stranách datového přenosu. Toto není vždy žádoucí. 

Naše řešení při poskytování právních služeb – videoprávník

Protože jsme si vědomi tohoto trendu vzdálené komunikace a jeho rizik, vytvořili jsme nástroj snadno dostupný všem našim klientům online. Pro komunikaci s námi, kdy dodržování advokátního tajemství považujeme za klíčovou naši povinnost a právo klienta, jsme za vás bezpečnostní rizika vyřešili. V tomto nástroji je využívána technologie na základě které již dnes komunikuje s pacienty stovky lékařů. Není třeba řešit technické požadavky na instalaci nebo nějaké složité klíče. Komunikace probíhá v zabezpečené aplikaci z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Systém také obsahuje přehledné objednávání schůzek.

Pokud máte zájem, pojďte si s námi vyzkoušet 100% bezpečnou komunikaci na dálku a prohlédněte si naši novou službu na video hovory.

JFK legal, advokátní kancelář

JFK legal, advokátní kancelář