Advokáti z JFK Legal, ve složení Mgr. Jan FraněkMgr. Libuše Kellnerová JandováInTa z Monster Career CZ, s.r.o. zastoupená Matějem Kubíčkem, se zúčastnili  HR večera pořádaného společností  VímVíc.cz. Tématem HR večera #16 bylo „Zaměstnávání cizinců“.   Neformální networkingový večer se konal 3.března v reprezentativním prostředí lifestylového hotelu Botanique. 

Program večera byl složen z příspěvků řečníků a networkingu. První  z příspěvků se týkal Zaměstnávání cizinců z pohledu HR odborníků (InTa Monster Career CZ). Druhý příspěvek řešil Zaměstnávání cizinců z  právního pohledu (JFK Legal).

V průběhu večera se prokázalo, že téma je velmi aktuální pro celou řadu zaměstnavatelů. Vzhledem k počtu účastníků, kterých dorazilo více než 50, byla škála početných dotazů směřovaných na nás právníky z JFK Legal, velmi rozmanitá. Diskuse a networkingová část následující po ukončení přednášek nás v přesvědčení, že zaměstnávání cizinců je pro dnešní trh práce zcela zásadní téma, jen utvrdila.

HR večer přinesl pro všechny účastníky, včetně nás,  zajímavý vhled do přemýšlení cizinců o České republice,  informace o faktorech, které jsou pro cizince zaměstnance lákavé, podstatné a mnohdy i rozhodující o tom, zda si vyberou Českou republiku a kterou lokalitu.

Přednáška o zaměstnávání cizinců z právního pohledu byla zaměřena zejména na cizince nepocházející z EU, EHP a Švýcarska, vyvolala poměrně živou diskuzi mezi publikem a všemi řečníky. Otázky zúčastněných HR odborníků ukázaly praktické problémy, které zaměstnavatele v souvislosti se  zaměstnáváním cizinců trápí. Potvrdilo se, že zejména délka řízení, nepružnost úřadů,  nejednotnost postupů Úřadů práce v ČR a zastupitelských úřadů a nepružnost legislativy, jsou stále aktuálním problémem. Symbolicky na závěr  přednáškové části proběhla diskuse  k budoucnosti právní úpravy. Účastníci HR večera se shodli, že změny směrem k větší přehlednosti a zjednodušení zaměstnávání cizinců jsou zcela nezbytné, v aktuálním časovém horizontu nicméně nepravděpodobné. Potvrdilo se, že je důležité naslouchat potřebám trhu práce a promítnout do legislativy potřeby zaměstnavatelům, kteří se již delší dobu potýkají s nedostatkem zaměstnanců.

HR večer #16 Zaměstnávání cizinců  z našeho pohledu  úspěšně naplnil svůj účel, když jednak přinesl řadu informací z pohledu legal a HR a zároveň přispěl  k  diskuzi o dalším vhodném směřování legislativy.  Věříme, že tento večer byl a bude přínosný nejen pro všechny zúčastněné. V případě zájmu o právní služby v oblasti zaměstnávání cizinců jsme Vám k dispozici.

Mgr. Jan Franěk, advokát a Mgr. Libuše Kellnerová Jandová, advokátka