advokát

Mgr. et. Mgr. Jan Franěk

Jsem advokát se zaměřením na trestní, rodinné, obchodní a občanské právo, právo IT, a pracovní právo. Advokacii se věnuji od r. 2010. Vedle běžné agendy celou svoji právní praxi zastupuji klienty před soudy a jinými orgány. Jsem zastáncem aktivního přístupu k advokacii. V mé praxi se mi vždy potvrdilo, že nelze očekávat nalezení řešení bez tvrdé práce.

Mám za to, že nejlepší výsledky v advokacii vždy přichází tehdy, pokud je dobrá spolupráce a důvěra mezi klientem a advokátem. Proto kladu důraz na komunikaci s klienty, jejich informovanost a na otevřený přístup. Nebojím se říci, že konkrétní řešení nedoporučuji a totéž očekávám od klienta.

Právní služby jsem schopen poskytovat v českém a anglickém jazyce.