Letos jsme se v rámci naší činnosti v JFK Legal stali i součástí projektu ZKUSTO! (www.zkusto.eu)

Studentům posledního ročníku gymnázií jsou představeny profese, o které by mohli mít ve svém budoucím směřování a rozhodování se pro tu kterou vysokou školu zájem. Je jim umožněno strávit určitý čas se specialistou, který jim profesi nejen představí, ale provede je i praktickými momenty a ukázkami výkonu samotného povolání. V letošním roce zde byla možnost vyzkoušet si některou ze 17-ti profesí. Studentům to umožní lépe se rozhodnout a zvážit, mají-li o uvedený obor skutečně zájem, zda by je mohl ten který obor bavit, zda je pro ně správnou cestou podávat přihlášku na tu či onu vysokou školu.

Účast v letošním roce přesáhla počtu 120 studentů. I naše advokátní kancelář přivítala v tomto týdnu několik z nich, kteří projevili zájem o obor právo. Z hlediska naší kancelář věříme, že „stáž“ u nás splnila svůj účel a že jsme přispěli k rozšíření představ a informací studentům tak, aby se dokázali dobře rozhodnout pro své další životní cesty.  Děkujeme všem studentům a studentkám, kteří projevili o stáž u nás zájem a přejeme vám hodně úspěchů v budoucím profesním, ale i osobním životě.

Za JFK Legal

JUDr. Michal Kellner