Náš klient zproštěn obvinění z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

 

Naši advokáti specializující se na obhajobu v trestních věcech Mgr. Libuše Kellnerová Jandová, JUDr. Michal Kellner a  Mgr. et. Mgr. Jan Franěk  dosáhli v rámci společné obhajoby klienta jeho pravomocné zproštění v mediálně sledované kauze. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Klient byl obviněn a následně obžalován z trestného činu podle § 329 trestního zákoníku,  ze zneužití pravomoci úřední osoby, neboť měl údajně v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu a  opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch.

Klientovi hrozil výrazný trest, a to dle trestní sazby odnětí svobody ve výši 5 – 12 let. Šlo totiž o údajnou pomoc při vylákání mnoha desítek milionů korun na DPH. Trestní řízení trvalo více než šest let, přičemž soud se nakonec zcela ztotožnil s argumenty naší aktivní obhajoby. Od počátku jsme poukazovali na to, že nelze shledat skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že došlo k naplnění subjektivní ani objektivní stránky činu, kterého se měl klient dopustit. Ač byl již v průběhu řízení podáván návrh na zastavení trestního stíhání pro jeho nedůvodnost, došla věc až k soudu. Zde byla potřeba skutečně precizní práce při provádění dokazování a jeho vyhodnocení. Stejně tak byl na závěr důležitý popis důkazní situace pro odpovídající závěrečné hodnocení věci soudem. Soud ve vyčerpávajícím odůvodnění potvrdil naše hodnocení věci ze závěrečného návrhu.

Na závěr případu jsme měli dobrý pocit. Nikoli jen z dobře odvedené obhajoby, tak je vždy samozřejmostí, ale hlavně ze záchrany lidského osudu, klienta neprávem obžalovaného z trestného činu. Roky stresu, velké psychické a fyzické vypětí, kterému byl přes svou nevinu vystaven, se jen tak vymazat nedají, do budoucna je ale z obvinění očištěn a zase svobodný.

Pokud taktéž potřebujete právní pomoc v trestních věcech v podobě důsledné a efektivní obhajoby, neváhejte se na nás obrátit. Určitě se domluvíme a pomůžeme Vám.

JFK legal