Naši advokáti specializující se na obhajobu v trestních věcech Mgr. et. Mgr. Jan Franěk a JUDr. Michal Kellner dosáhli v rámci společné obhajoby klienta jeho pravomocné zproštění. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Klient byl obviněn a následně obžalován ze zvlášť závažného zločinu podvodu podle §209 odstavce 1, 5 písm. a) trestního zákoníku. Klientovi tedy hrozil výrazný trest, a to trestní sazba odnětí svobody ve výši 5 – 10 let. Trestní řízení trvalo více než jeden rok, přičemž soud prvního i druhé stupně se nakonec zcela ztotožnil s argumenty obhajoby.

Obhajoba od počátku přípravného řízení tvrdila, že jde-li o soukromoprávní vztah, je třeba trvat na tom, aby ochrany svých majetkových zájmů dbali především účastníci takového vztahu. V tomto ohledu naši obhájci odkazovali na judikaturu Nejvyššího soudu např. na rozhodnutí sp. zn. 7 Tdo 486/2010 či 7 Tdo 461/2007.

Vrchní sod ve svém zprošťujícím rozhodnutí mimo jiné skutečně konstatoval, že pokud poškozená strana jde vědomě do riskantních obchodů, aniž by eliminovala riziko běžnými prostředky, např. zjištěním základních informací a dobrovolně přistoupí k nejistému obchodu, pak se s důsledky této nejistoty taktéž musí sama vypořádat. Vypořádání by mělo být provedeno zejména prostředky soukromoprávních instrumentů, nikoliv trestního práva, což je prostředek ultima ratio.

Pokud taktéž potřebujete právní pomoc v trestních věcech v podobě důsledné a efektivní obhajoby, neváhejte se na nás obrátit. Určitě se domluvíme a pomůžeme Vám.

Mgr. Jan Franěk, advokát Poděbrady, advokát Praha

Mgr. et. Mgr. Jan Franěk, advokát

JUDr. Michal Kellner, advokát, trestní právo, občanské a obchodní právo

JUDr. Michal Kellner, advokát

Logo advokátní kanceláře JFK legal - advokáti Praha a Poděbrady. Trestní právo, občanské právo, rodinné právo, sportovní právo, právo nemovitostí, obchodní právo

JFK legal