advokát

JUDr. Michal Kellner, LL.M

Právní služby poskytuji od roku 2008. Zejména s ohledem na mou specializaci na trestní právo, sportovní právo a sporovou agendu je pro mě velice důležitá vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem.  Právní servis by měl být spolehlivý a také absolutně diskrétní.

Při své dosavadní advokátní praxi jsem se  vedle trestního práva a práva ve sportu  věnoval poskytování komplexního právního poradenství zahrnujícího řešení v oblasti práva nemovitostí, práva obchodního a obchodních korporací, práva občanského a  rodinného, vymáhání pohledávek, včetně zastupování klientů v civilním, správním a rozhodčím řízení, zabývám se též sporovou agendou ve zdravotnictví. Za léta praxe a stovky případů jsem získal široké zkušenosti a znalosti, které se snažím stále rozvíjet, ověřovat a rozšiřovat.

Vedle výkonu advokacie patří do mého záběru také činnost vysokoškolského učitele na Katedře práva Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a další přednášková a publikační činnost.

Při své činnosti spolupracuji s odborníky se specializací v široké škále dalších právních i neprávních odvětví, se kterými stavím Vaše zájmy  vždy na první místo.