V současné nelehké situaci pandemie virem COVID-19 jsem se i my, advokáti z JFK legal, rozhodli přispět v rámci svých možností. Poskytli jsme konzultace a právní podporu neziskové organizace RegistrLékařů.cz při založení nového portálu www.videodoktor.cz, který má usnadnit pro širokou lékařskou veřejnost přístup pacienta k lékaři a naopak. Základní funkcí aplikace je možnost lékařů bezplatně využívat službu tzv. telemedicíny, resp. video on-line konzultace.

Video on-line konzultace je zabezpečený videohovor v souladu s platnou legislativou v ČR a GDPR. Lékaři přes videohovor mohou poskytovat rady i kontrolovat stav pacienta lépe než při běžném telefonátu, při zachování osobní roviny a zabezpečení osobních údajů. Cílem služby je v současné době maximálně eliminovat kontakt mezi pacienty v čekárnách, jakož i přenesení onemocnění z pacienta na lékaře a naopak. Služba VideoDoktor je poskytována podle konkrétní potřeby a v tuto chvíli zdarma. Více na webových stránkách aplikace www.videodoktor.cz. Aplikace by jíž zítra měla být plně funkční a již celá řada lékařů projevila dle našich informací zájem o její využití. Jsme rádi, že jsme se na uvedení aplikace v život mohli podílet.